TCF: durumda Fransızca konuşulan bir ortamda çalışmak gerekiyorsa


Ne TCF nedir?
Bu özel eğitim gerektirmeyen Fransızca dil bilgisi denetimi bir test kullanıcısı.

Neden TCF geçmesi?
CEIP tarafından DELF ve DALF veren aynı örgüt verilen sertifika, sadece sertifika resmen yabancı dil olarak Fransızca diploma olarak tanıdı.
TCF sertifika üniversiteler, dil merkezleri ve meslek kuruluşları tarafından tanınmıştır.

Yapısı TCF ve
yazma dinlediğini anlama dahil zorunlu testler ve 80 soru ve çoktan seçmeli cevaplar dilbilgisi vardır.

Ilave testler, yazma ve anlama konuşma düzeylerini değerlendirir. Onlar ek bir fırsat verin:
1) daha iyi beceriler Know
2) Başvuru için DALF sınavı

TCF 30 dakika 1 saat sürer. Yazılı test - 1 saat 45 dakika ve konuşma - 15 dakika.

Sonuçlar
Bir sertifika 2 yıl için iyi alırsınız. Eğer her 90 günde bir test geçebilir.
Euro 50 1053]: [Maliyet. Ek test - 50 €.