TEF: jeśli chcesz studiować we Francji i nie tylko


Co to jest TEF?

To jest test oceny poziomu znajomości języka francuskiego. Istnieje od 1998 roku. Jest 300 TEF ośrodków na całym świecie.

Dlaczego warto zdać TEF?

Musisz zdać TEF, jeżeli:
1) chcesz studiować w języku francuskim kolegiach i uniwersytetach.
2) chcesz wyemigrować do Kanada z francuskim jako językiem podstawowym.
Po badaniu w 6-8 tygodni otrzymasz certyfikat definiowania poziomu języka francuskiego.

Wyniki są dobre na 1 rok.

Części TEF

Składa się z 5 części z 3 obowiązkowych i 2 fakultatywny. Ostatnie musisz w przypadku, gdy zamierzamy wyemigrować do Kanada.
Obowiązkowo:
Czytanie ze zrozumieniem - 1 godzina
Mówienie - 40 minut
Gramatyka - 30 minut

Fakultatywnie:
Skład - 1 godzina
Mówienie - 35 minut

Koszt TEF

Około 100 euro.