JLPT, Nouryekushiken: dla tych, którzy chcą studiować w Japonii


Co to jest JLPT?
Jest to japoński Język Proficiency Test, który nazywany jest w języku japońskim nōryoku wstrząsnąć Nihongo. To odbywa się tylko raz w roku.

Dlaczego jednym przejściu tego testu?
JLPT potwierdza, non-native speakerów języka japońskiego na ich zdolności.

Jaki poziom wybrać?
Dostępne są 4 poziomy w JLPT. 4th jest najłatwiejszy (wymaga około 150 godzin nauki) i 1 jest bardzo trudne. 4. poziom trwa 100 minut i 1 - 3 godzin.

Struktura test
Nawet nie trzeba pisać w języku japońskim, jak wszystkie pytania odpowiedzi pomnożyć wyboru.

Aby zaznaczyć właściwą odpowiedź należy wypełnić w małej rundy ołówkiem.

Istnieją 3 części:
Kanji i słownictwo (100, 300, 1000 i 2000 znaków w zależności od poziomu trudności). Ta część może dać maksymalnie 100 punktów i składa się z 40 pytań.

Rozumienie ze słuchu
Musisz słuchać tekstów i wybierz obraz prawo lub wariantu odpowiedzi. Maksymalnie 100 punktów.

Czytanie ze zrozumieniem i gramatyki
200 punktów jako maksymalne. 20-30 na pytania w obu sekcjach.

Cena: od 15 do 35 USD.