Jak zostać pielęgniarką w USA: o CGFNS, CES i NCLEX


IELTS lub TOEFL
Tak, trzeba by udowodnić, że umiejętności językowych w pierwszej kolejności. Proszę szukać informacji w konkretnych artykułów: IELTS i TOEFL .

CGFNS
Prosimy o kontakt CGFNS (Komisja ds. Zagranicznych opieki Absolwenci szkoły), które mogą zweryfikować medycznych dyplom lub inne dokumenty, jeśli nie studiował w USA. Po dokonaniu oceny danych, to Komisja wyda CES (Credential Evaluation Service) dokumentu.

NCLEX
Jeśli pomyślnie przeszła dwa pierwsze etapy, można przygotować się do tego ostatniego testu na swojej drodze, aby stać się pielęgniarka w USA.

NCLEX-RN dla zarejestrowanych pielęgniarek podczas NCLEX-PN został opracowany dla pielęgniarek praktycznych i zawodowych. Egzaminy te powinny sprawdzić wiedzę i umiejętności do pracy jako pielęgniarka bezpiecznie i efektywnie.

Test może potrwać nawet do 6 godzin i to adaptacyjne jeden. W zależności od tego, jak dobrze odpowiedzieć na pytania, zmieniają się ich liczbę z 75 do 265. Podano odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Tematyka pytań z zakresu pielęgniarstwa i codzienności jak Promocji Zdrowia i konserwacja, bezpieczeństwo i efektywność środowiska opieki, terapii farmakologicznej, psychospołeczne integralności i tak dalej.