Korean testleri


KLPT
O Kore Dil Yeterlik Uluslararası Test's. Bu yılda iki kez düzenleniyor. O çoktan seçmeli cevaplar ile 100 sorudan oluşmaktadır. Olmayan ana dili üzerinde dil yeteneğini 6 düzeyleri ve kontrolleri vardır.

TOPIK
Başka Kore testi Komik adı. Yazma, dinleme, okuma ve kelime bilgisi ve gramer,: Bu 4 bölümden oluşmaktadır. standart ve iş 3 düzeyleri ile: başlangıç, orta ve ileri bir test 2 tipi vardır.