EJU: Badanie dla japońskiego Wstęp University for International Students


Co si EJU?
EJU to skrót do egzaminu dla japońskiego Uniwersytetu wstępu.
Jest to test dla zagranicznych studentów oceny ogólnego poziomu wiedzy. Jest to niezbędne badania w celu wprowadzania japońskich uniwersytetów i kolegiów.

Struktura EJU
Dostępne są następujące części testu:

  • Język japoński: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie eseju.
  • Nauk ścisłych: fizyki, chemii, biologii, lub inne wymagane przez uniwersytet planuje wejść.
  • Ogólna wiedza o Japonii i na świecie.
  • Matematyka

    EJU przeprowadzany jest dwa razy w roku. Wyniki badania są ważne przez 2 lata.