Pass DELE: 3 różnych poziomach


DELE: Dyplomy de Espanol como Lengua Extranjera.

DELE, utworzona w 1988 roku. To jedyny oficjalny badań stwierdzający, hiszpański znajomości języka. Ma 3 poziomy:

CIE - Certificado Inicial de Espanol como Lengua Extranjera (poziom początkujący);
DBE - Dyplom de Espanol como Basico Lengua Extranjera (poziom średniozaawansowany);
DSE - Superior de Espanol Dyplom como Lengua Extranjera (zaawansowane).

Każdy poziom składa się z 5 części:
Reading;
Pisanie;


Rozumienie;
Gramatyka i słownictwo;
Speaking.

CIE trwa 3 godziny. Sprawdza on umiejętność rozumienia mowy i komunikacji.
DBE trwa 3,5 godziny. Sprawdza umiejętność porozumiewania się swobodnie. Możesz przekazać go od 16 lat.
DSE trwa 4 godziny. Sprawdza umiejętności mówienia na wysokim poziomie oraz w różnych sytuacjach i zrozumienia kultury i tradycji regionu.

Każdy krok, na każdym poziomie ocenia. Albo przejść, czy nie (Apto - No Apto). Badanie odbywa się dwa razy w roku.