CILS i CELI: Badania biegłości języka włoskiego


CILS

CILS Certificazione di Italiano pochodzą Lingua Straniera. Jest to świadectwo włoskiego jako języka obcego, które zostało przyjęte jako badanie stanu. Pomyślnie przeszły ten test, można wprowadzić każdym włoskim uniwersytecie.

CILS ma 4 poziomy: UNO, DUE; TRE; QUATRO. Każdy poziom składa się z 5 części: słuchania, czytania, gramatyki, pisania i mówienia.

CILS UNO trwa 3,5 godziny. To wymaga podstawowej wiedzy.

CILS W związku trwa 3,5 godziny. To wymaga umiejętności używania języka bardziej swobodnie. Ten poziom jest wystarczający, aby wprowadzić kilka uniwersytetów i colledges.

CILS TRE trwa 4,5 godziny. Wymaga to wysokiego poziomu wiedzy. To pozwala starać się o pracę we Włoszech.

CILS QUATRO trwa 5 godzin i 20 minut. To wymaga umiejętności używania języka na poziomie Native głośnik.

CELI 1, 2, 3, 4, 5

Certificatos di Lingua Italiana della Conoscenza. Te świadectwa stanu wiedzy z języka włoskiego i utrzymywane odpowiednio do ALTE wymagania.

Cena
To zależy od poziomu 40 do 60 euro.